TEAM

Alexander Soroka Kyiv,Ukraine Co-Founder
Andrey Moroz Kyiv,Ukraine Chief marketing officer
Julia Osaulenko Kyiv,Ukraine PR Director
Viktor Shpak Kyiv,Ukraine CTO
Julia Smila Kyiv,Ukraine Event director
Tanya Shabatin Kyiv,Ukraine Designer
Dyshleviy Mykola Kyiv,Ukraine Front-end developer
Oksana Tjupa Kyiv,Ukraine
Yehor Stefanovych Kyiv,Ukraine
Stanislav Shum Kyiv,Ukraine
Vadim Burlakov Kyiv,Ukraine
Evgeny Zhigliy Kyiv,Ukraine
Alexander Petrushko Kyiv,Ukraine